Salon Seudun Sanomien tilausehdot

Salon Seudun Sanomat Oy:n kustantama Salon Seudun Sanomat -sanomalehti (jäljempänä SSS tai lehti) koostuu Salon Seudun Sanomien painetusta lehdestä, vaihtelevista toimituksellista sisältöä sisältävistä liitteistä sekä digisisällöstä (digilehdestä, verkon sss.fi sekä mobiilisovelluksen sisällöstä). Lisäksi SSS voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Salon Seudun Sanomia ei voi tilata ilman liitteitä eikä liitteitä voi tilata erikseen.

Salon Seudun Sanomat ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. SSS:lla tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä peruslehteä, kaikkia sen liitteitä että näköislehteä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin SSS-tilauksiin.

Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus laskutetaan asiakkaan kanssa sovituin maksuvälein. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Uusi tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutuskauden alettua.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa tai erissä, jos niin on sovittu. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta erikseen sovittavalla hinnalla tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Salon Seudun Sanomien asiakaspalveluun.

Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus saada kulloinkin voimassaoleva määräaikainen tilaus seuraavista tuotteista: Salon Seudun Sanomat (painettu lehti ja digi) ja SSS Digi. Opiskelijatilaus koskee henkilöä, joka on päätoiminen opiskelija ja asuu omassa taloudessa eikä samassa taloudessa asu päätoimisesti ansiotyössä olevia. Tilausta tehdessä on kerrottava oppilaitos ja opiskelijakortin numero. Opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijahintaisen tilauksen voi tehdä enintään 6 vuodeksi.  Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan tilausehtoja.

Rinnakkaistilaus on määräaikainen etuhintainen paperilehden lisätilaus kotimaan lomaosoitteeseen, kun tilaajalla on voimassa ja jakelussa oleva SSS jatkuva tilaus vakinaiseen kotiosoitteeseen. Rinnakkaistilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen sääntöjä lukuun ottamatta keskeytystä, joka hyvitetään tilausajassa. Rinnakkaistilaus laskutetaan tilausjakson alussa.

Salon Seudun Sanomien kokonaistilaus sisältää painetun lehden ja sen digitaalisen näköislehden sekä tilaajille rajatun sss.fi-uutissisällön. Tilauksessa noudatetaan painetun lehden tilausehtoja.

SSS Digi sisältää Salon Seudun  Sanomien painetun lehden digitaalisen version sekä tilaajille rajatun sss.fi-uutissisällön. Digitilaukseen sovelletaan  SSS:n tilausehtoja. SSS Digi on aina jokapäiväinen tilaus.

SSS Paperi sisältää painetun lehden, joka voidaan tilata jokapäiväisenä tilauksena, tai viikonlopputilauksena (pe-su tai la-su).

Tilauksen alkamisaika

SSS-tilaus voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 16 tehty painetun lehden tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina.

Tilauksen jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen toimitus- tai laskutusosoitetta ilmoittamalla asiasta Salon Seudun Sanomien asiakaspalveluun tai tekemällä muutokset verkossa tilaajapalvelija.fi. Arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan yleensä huomioida seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina.

Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys voi kestää kolme (3) päivää ja osoitteenmuutos kolme (3) päivää.

Painetun lehden jatkuvissa tilauksissa tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavaa laskutusjaksoa eteenpäin keskeytysajalla. Tilauksissa, joissa sekä painettu lehti että digilehti keskeytetään, keskeytysaika hyvitetään. Mikäli digilehti jatkuu normaalisti, ei painetun lehden keskeytystä hyvitetä. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä lukuun ottamatta rinnakkaislehden tilausta. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on 6 kuukautta, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun.

SSS Digi -tilausta ei voi keskeyttää.

Tilauksen maksaminen

Salon Seudun Sanomien tilauksen voi maksaa laskutusosoitteeseen lähetettävällä paperisella laskulla, sähköpostilaskulla tai verkkopankkiin tulevalla e-laskulla. Laskutusosoitteeseen lähetettävästä paperisesta tilauslaskusta veloitetaan 3,90 € (sis. alv) arvoinen paperilaskulisä. Paperilaskulisää ei hyvitetä.

Tilauksen laskutuskauden muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Salon Seudun Sanomien asiakaspalveluun tai tekemällä muutoksen verkossa tilaajapalvelija.fi vähintään yhtä viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Laskun saatuaan tilaajalla on mahdollisuus irtisanoa jatkuva tilaus viimeistään neljätoista (14) arkipäivää laskun päivämäärästä.

Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Salon Seudun Sanomat Oy palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen. Alle 5 euron palautuksia ei kuitenkaan makseta.

Mahdolliset jatkuvan tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson tai jos edellisen kestotilauksen päättymisestä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Salon Seudun Sanomat Oy:n oikeus päättää tai kieltäytyä tilauksesta

Salon Seudun Sanomat Oy:llä on oikeus keskeyttää lehden jakelu ja tarvittaessa purkaa tilaus, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Salon Seudun Sanomat Oy:n toimesta maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevän käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, Salon Seudun Sanomat Oy varaa oikeuden siirtää lasku perintätoimiston perittäväksi. Mahdollisen maksumuistutuslaskun lähettämisestä veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Samoin Salon Seudun Sanomat Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi. Mikäli tilauksella on eri maksaja tai lahjoittaja, ehtoja sovelletaan myös tilauksen saajaan.

Salon Seudun Sanomien kampanjahintaiset tai maksuttomat tarjoukset on tarkoitettu tarjouksissa erikseen määritellylle kohderyhmälle ja ne ovat hyödynnettävissä kertaalleen kampanja-aikana.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston tilaushinnat ovat nähtävissä Salon Seudun Sanomien asiakaspalvelussa ja verkkosivuilla. Kampanjakohtaisesti tilauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tilauksen alkaessa. Kampanjahintaisiin tilauksiin ei voi yhdistää useampia tarjouksia. Ulkomaille meneviin tilauksiin lisätään postimaksu. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan SSS:ssa, Salon Seudun Sanomien tilaajapalvelija-sivustolla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti tilauslaskun yhteydessä. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa irtisanomisehtoja noudattaen.

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajasuojalain ehdoin ilmoittamalla siitä Salon Seudun Sanomien asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Peruutus on tehtävä 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta tai lukuoikeuden alkamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Vastuu Salon Seudun Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

SSS pyritään päälevikkialueella jakamaan ilmestymispäivinä pääsääntöisesti viimeistään klo 6.30 mennessä. SSS ei ilmesty kaikkina päivinä (poikkeukset ilmestymisessä).  Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia, joita ei erikseen korvata. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli SSS jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä ilmoittaa toimittamatta jääneestä lehdestä Salon Seudun Sanomien jakelupäivystykseen tai jakeluoperaattorille. Salon Seudun Sanomat Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden korvaamiseen: Salon Seudun Sanomat Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Toissijaisesti puuttuvaksi ilmoitettu SSS toimitetaan mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Salon Seudun Sanomat Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Salon Seudun Sanomat Oy edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

SSS toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Salon Seudun Sanomat Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

SSS:ssa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Salon Seudun Sanomat Oy ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Asiakasviestintä

Tilatessaan Salon Seudun Sanomat tai muun Salon Seudun Sanomien tuotteen kuten uutiskirjeen, asiakkaalle lähetetään asiakasviestintää. Asiakasviestinnässä Salon Seudun Sanomat kertoo tilaukseen ja asiakkuuteen liittyvästä tilanteesta (kuten jakelu), jatkuvuudesta (kuten tilauksen päättyminen ja jatkotarjonta) tai mahdollisista muutoksista sekä eduista. Asiakasviestintää tehdään perinteisellä suorapostituksella, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakasviestinnän määrä pidetään kohtuullisena.

Tilaussopimuksen umpeuduttua Salon Seudun Sanomat voi jatkaa viestinnän kohdentamista oikeutettuun etuun vedoten seuraavat 48 kk.

Tilaaja voi kieltää asiakasviestinnän reagoimalla kieltomahdollisuuteen ko. kanavassa tai ottamalla erikseen yhteyttä asiakaspalveluun.

Tietosuoja

Salon Seudun Sanomien tilaajat ovat TS-Yhtymän asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Salon Seudun Sanomat Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) tietosuojalain ja -asetuksen mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Salon Seudun Sanomien asiakaspalveluun.

Asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Salon Seudun Sanomien väliset puhelut saatetaan tallentaa asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tarkemmin Salon Seudun Sanomien
tietosuojaselosteessa.

Riitatilanteet

Mikäli tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, tilaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tilaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaa.

Salon Seudun Sanomien tilausehdot 1.1.2020 alkaen.